اساسنامه


 

bullet مقدمه

امروزه پیشرفت هر کشوری متکی به حضور پیوسته مردم در کلیه عرصه‏های اداره کشور است. حضور مردم در تشکل‏های گوناگون از جمله تشکل های صنفی نقش مهمی در تصمیم‏سازی‏ها، نظارت و ارزیابی همواره به روانسازی فعالیت‏های اجرایی و در نتیجه اثربخشی بیشتر آنها انجامیده است. در این تعامل سازنده بین مردم و مسؤولان، درک متقابل و شناخت صحیح انتظارات یکدیگر، از عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف هر سازمانی محسوب می‏شود. از این نظر نیز نهادهای صنفی مردمی می‏توانند نقش فعال و سازنده در این عرصه ایفا کنند. پس از یکسو به منظور حفظ و ارتقای شأن و منزلت کارمندان دانشگاه و از سوی دیگر برای سازماندهی تلاش جمعی کارمندان دانشگاه در راستای ارتقای سطح همکاری‏ها و همیاری‏ها با مدیریت دانشگاه جهت نیل به اهداف سازمانی با استعانت از خداوند متعال، شورایی تحت عنوان"شورای صنفی کارمندان دانشگاه" بر اساس مفاد این اساسنامه تشکیل می‏شود.

bulletفصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1- شورای صنفی کارمندان دانشگاه تربیت مدرس که در این اساسنامه به اختصار «شورا» نامیده می‏شود، تشکل صنفی، غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی محسوب می‏شود که ارکان آن با رأی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه تربیت مدرس تشکیل می‏شود.
ماده 2- شورا ملزم به رعایت قانون اساسی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و تابع قوانین، آیین نامه ها و مقررات دانشگاه تربیت مدرس است.
ماده 3- هیأت مؤسس: هیأت مؤسس متشکل از تعدادی از کارمندان عضو ادوار شورای مرکزی صنفی دانشگاه تربیت مدرس می‏باشند.
تبصره 1: بر اساس ابلاغیه هیأت رییسه دانشگاه به شماره 2722/2د مورخ 20/2/93، کمیته‏ای جهت بازنگری و تدوین نهایی اساسنامه شورای صنفی و انتخاب هیأت اجرایی انتخابات تشکیل گردید. فعالیت این کمیته پس از برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع عمومی خاتمه می‏یابد.
ماده 4- محدوده فعالیت شورا شامل امور اجتماعی، فرهنگی، فناوری، آموزشی، اداری، معیشتی و رفاهی کارمندان در حوزه قوانین، مقررات و بخشنامه‏ها و نحوه‏ی سنجش، ارزیابی، ارتقای خدمات آموزشی، خدمات رفاهی و حقوقی، تعاونی‏ها و سایر موارد مترتب بر آنها خواهد بود.
تبصره 2: نقش شورا در محدوده فعالیت خود صرفاً نقش مشورتی و نظارتی است و هرگونه همکاری در امور اجرایی با توافق مسؤولان دانشگاه بلامانع است.
ماده 5– مدت فعالیت شورا از زمان تأسیس نامحدود است.
ماده 6– محل استقرار شورا در پردیس اصلی دانشگاه تربیت مدرس می‏باشد.
ماده 7– عضویت:
کلیه کارمندان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشسته در خصوص عضویت مشمول مفاد این اساسنامه می باشند.
تبصره 3: فوت، استعفای کتبی، انتقال یا اخراج از دانشگاه و مأموریت( تا پایان مأموریت) موجب خروج کارمند از عضویت می گردد.

bullet فصل دوم: اهداف شورا

ماده 8- اهداف شورا عبارتند از:
1-8- کمک به ارتقای شأن و جایگاه علمی و مدیریتی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یک دانشگاه پیشرو در آموزش، تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری در مقیاس جهانی با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی در کشور.
2-8- تلاش برای ایجاد فضای صمیمی و شاداب و تقویت تعامل و همدلی بین کارمندان با مسؤولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه برای پیشبرد اهداف دانشگاه.
3-8- تلاش در جهت ارتقای سطح مشارکت و همکاری کارمندان و مدیریت دانشگاه
4-8- تلاش در جهت حفظ شأن و منزلت کارمندان و ارتقای جایگاه اجتماعی، علمی، فرهنگی و معیشتی آنان.
5-8- تلاش همه جانبه برای شفاف‏سازی و روان‏سازی گردش اطلاعات، حمایت از حقوق مادی و معنوی جمعی و فردی کارمندان دانشگاه و پیگیری لازم جهت تحقق قوانین ومقررات برای ایجاد فضای مناسب جهت انجام بهتر وظایف محوله.
6-8- ارائه نظر مشورتی به مدیریت دانشگاه در خصوص سنجش و ارزیابی مستمر کیفیت اجرای قوانین، مقررات، آیین‏نامه‏‌ها و مطالبات حقوقی، آموزشی، رفاهی جاری و آینده کارمندان در تمامی سطوح شغلی.
7-8- بررسی کارشناسانه مسائل و مشکلات صنفی کارمندان با استفاده از روش‏های مختلف از جمله مراجعه به افکار عمومی آنان و انعکاس شایسته آن به مسؤولان دانشگاه.

bullet فصل سوم: ارکان شورا

ماده 9- ارکان شورا عبارتند از:
1 – مجمع عمومی نمایندگان شورای صنفی کارمندان
2– شورای مرکزی صنفی دانشگاه
ماده 10- مجمع عمومی نمایندگان شورای صنفی کارمندان:
مجمع عمومی نمایندگان شورای صنفی کارمندان متشکل از نمایندگان واحدهای دانشگاه می باشد و بالاترین مرجع تصمیم‏گیری بوده و در این اساسنامه به اختصار "مجمع عمومی نمایندگان" نامیده می‏شود.
ماده 11- نمایندگان صنفی هر واحد، متشکل از نمایندگان کارمندان همان واحد می‏باشند که به نسبت تعداد کارمندان واحد (حداقل هر 25 نفر یک عضو) با رأی مستقیم آنان برای مدت 2 سال انتخاب می‏شوند.
تبصره 4: واحدهایی که به حد نصاب 25 نفر نمی‏رسند در واحد مشابه ادغام خواهند شد.
تبصره 5: تشخیص واحدهای مشابه در دوره اول بر عهده کمیته بازنگری اساسنامه و در دوره‏های بعدی بر عهده مجمع عمومی نمایندگان است.
تبصره 6: واحد عبارتست از هر مجموعه دانشگاهی که دارای ریاست و مدیریت اجرایی و حوزه‏های کاری یکسانی اعم از: حوزه ریاست، معاونت، دانشکده، پژوهشکده‏ها و سایر مراکز تابعه هستند.
تبصره7 : مجموعه کارمندان جانباز با توجه به مشکلات ویژه، یک واحد مستقل دانشگاهی محسوب می‏شود و دو عضو به مجمع عمومی نمایندگان از طریق برگزاری انتخابات، معرفی خواهند کرد.
تبصره 8: مجموعه کارشناسان آزمایشگاه با توجه به مشکلات ویژه آنان و گستردگی و تنوع فعالیت، یک واحد مستقل دانشگاهی محسوب می‏شوند و دو عضو به مجمع عمومی نمایندگان از طریق برگزاری انتخابات معرفی خواهند کرد.
تبصره 9: در انتخابات نمایندگان صنفی واحدها، علاوه بر اعضای اصلی، یک نفر به عنوان عضو علی‏البدل انتخاب می‏شود.
تبصره 10: به منظور حفظ ارتباط و تعامل با بازنشستگان دانشگاه و با هدف استفاده از تجربیات آنان، به نسبت تا 100 نفر بازنشسته یک نفر به نمایندگی برای عضویت در مجمع عمومی انتخاب می‏شود.
ماده 12- شرایط نمایندگان صنفی واحد عبارتست از:
الف- کارمند رسمی، پیمانی و یا قراردادی دانشگاه با حداقل 3 سال سابقه خدمت در دانشگاه تربیت مدرس.
ب- اشتهار به حسن اخلاق و رفتار و نداشتن سابقه محکومیت قضایی مؤثر و عدم سابقه تخلفات اداری بند ج به بعد ماده 9 قانون مربوط.
ج- کارایی در ایفای مسؤولیت‏های اجتماعی، سازمانی و برقراری تعامل با کارمندان و مسؤولان.
تبصره 11: مسؤولیت برگزاری انتخابات و مرجع احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی واحدها در اولین دوره انتخابات بر عهده هیأت اجرایی منتخب کمیته بازنگری و در دوره‏های بعدی بر عهده هیأت اجرایی منتخب مجمع عمومی نمایندگان خواهد بود.
ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی نمایندگان:
1-13- تصویب خط مشی و برنامه سالیانه شورای صنفی دانشگاه که از سوی شورای مرکزی ارائه می‏شود.
2-13- انتخاب اعضای شورای مرکزی صنفی دانشگاه از میان اعضای مجمع عمومی نمایندگان.
3-13- اعمال نظارت بر فعالیت‏های شورای مرکزی صنفی دانشگاه.
4-13- تشکیل جلسات منظم مجمع عمومی نمایندگان و استماع گزارش شورای مرکزی صنفی.
5-13- بررسی و تصویب بودجه سالیانه شورای مرکزی صنفی.
6-13- تصویب آیین‏نامه داخلی مجمع عمومی نمایندگان و سایر آیین‏نامه‏های داخلی شورا.
7-13- تصویب و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه شورای صنفی کارمندان.
8-13- انتخاب اعضاء هیأت اجرایی جهت برگزاری انتخابات و احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در شورا یا مجمع عمومی نمایندگان .
تبصره 12: هیأت رییسه مجمع عمومی نمایندگان شامل رییس، دبیر و منشی است که هر سال یک بار توسط اعضای مجمع عمومی نمایندگان انتخاب می‏شوند که وظیفه مدیریت جلسات، پیگیری مصوبات و برگزاری انتخابات شورای مرکزی صنفی دانشگاه را بر عهده دارند.
ماده 14- شورای مرکزی صنفی دانشگاه:
شورای مرکزی صنفی دانشگاه متشکل از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‏البدل از بین اعضای مجمع عمومی نمایندگان است که برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی نمایندگان انتخاب می‏شوند.
تبصره 13: شرکت اعضای علی‏البدل در جلسه شورای مرکزی بدون حق رأی بلامانع است.
تبصره 14: تا زمان تشکیل مجمع عمومی نمایندگان جدید و انتخاب اعضای شورای مرکزی صنفی جدید، مسؤولیت‏های این شورا بر عهده اعضای شورای قبلی خواهد بود.
تبصره 15: از هر واحد دانشگاهی حداکثر دو نفر می تواند همزمان در شورای مرکزی صنفی دانشگاه عضویت داشته باشد.
تبصره 16: شورای مرکزی صنفی دانشگاه می‏تواند بر حسب ضرورت و با نظر مجمع عمومی نمایندگان، دارای کمیسیون‏های متعددی متشکل از اعضای مجمع عمومی نمایندگان یا سایر کارمندان باشد. رییس و اعضای هر یک از این کمیسیون‏ها توسط شورای مرکزی صنفی دانشگاه انتخاب خواهند شد.
تبصره 17: شورای مرکزی صنفی دانشگاه در اولین جلسه از میان اعضای شورا، رییس، نایب رییس و دبیر شورا را انتخاب می‏کنند.
تبصره 18: آیین‏نامه داخلی شورای مرکزی توسط اعضای شورا تدوین و به تصویب مجمع عمومی نمایندگان می‏رسد.
ماده 15 - شرح وظایف و اختیارات شورای مرکزی صنفی دانشگاه:
1- 15- انتخاب رییس، نایب رییس و دبیر شورا.
2-15- اجرای مصوبات مجمع عمومی نمایندگان صنفی.
3-15- پیگیری امور صنفی کارمندان از طریق حضور یا عضویت در شوراها و مجامع رسمی و تأثیرگذار دانشگاه با هماهنگی مسئولین دانشگاه.
4- 15- تشکیل کمیسیون‏ها و نظارت بر فعالیت آنها.
5-15- ارتباط مستمر با نمایندگان صنفی و کارمندان واحدها، نظارت بر انتخابات از طریق هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات و فعالیت‏های آنها، توزیع اعتبارات مربوط، گزارش‏گیری و ارزیابی نمایندگان صنفی واحدها.
6- 15- تهیه و تدوین برنامه‏ها و طرح‏های مورد نیاز شورا جهت تصویب در مجمع عمومی نمایندگان.
7- 15- ارائه گزارش عملکرد به مجمع عمومی نمایندگان.
8- 15- پیشنهاد اصلاح اساسنامه شورای صنفی به مجمع عمومی نمایندگان.
9-15- تعامل با مسؤولان دانشگاه، مدیران استانی و کشوری و شوراهای صنفی سایر دانشگاه‏ها جهت دستیابی به اهداف صنفی کارمندان دانشگاه.
10-15- برگزاری جلسات، نشست‏ها و برنامه‏های مختلف و صدور بیانیه در راستای اهداف شورای صنفی.
11-15- تصویب آیین‏نامه‏های داخلی مورد نیاز شورا.
12-15- اطلاع‏رسانی در زمینه مسائل صنفی با بهره‏گیری از روش‏های مناسب اعم از نشریه و سامانه های الکترونیکی دانشگاه .
ماده 16- وظایف و اختیارات رییس شورای مرکزی صنفی دانشگاه:
1-16- حضور در جلسات مربوط به امور صنفی کارمندان دانشگاه به عنوان نماینده شورای صنفی دانشگاه.
2-16- اعلام دیدگاه‏ها و نظرات شورای صنفی دانشگاه (به‏عنوان سخنگوی شورا) و پرهیز از اظهارنظر شخصی.
3-16- برنامه‏ریزی برای تشکیل منظم جلسات و مدیریت جلسات و تنظیم صورتجلسه شورای مرکزی صنفی دانشگاه.
4-16- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی نمایندگان و شورای مرکزی صنفی.
5-16- انجام کلیه امور اداری، مالی و مکاتبات شورای مرکزی صنفی دانشگاه مطابق اساسنامه و تصمیمات شورای مرکزی صنفی.
6-16- حضور در جلسات مجمع عمومی نمایندگان جهت ارائه گزارش.
ماده 17 - وظایف و اختیارات نمایندگان صنفی واحد:
1-17- کمک به برگزاری انتخابات نمایندگان صنفی واحد با نظارت هیأت اجرایی انتخابات.
2-17- تشکیل نشست‏ها و جلسات مختلف، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی کارمندان واحد و انعکاس آن به شورای مرکزی صنفی دانشگاه.
3-17- حضور فعال در جلسات مجمع عمومی نمایندگان.
4-17- ارائه طرح‏ها و برنامه‏های سالیانه به شورای مرکزی صنفی دانشگاه جهت تصویب و تأمین اعتبار.
تبصره 19: نمایندگان صنفی واحد می‏توانند حسب مورد با اخذ مجوز از شورای مرکزی صنفی دانشگاه و موافقت مدیریت واحد از اعتبارات و امکانات واحد در حدود قوانین و مقررات استفاده کنند.
5-17- همکاری با شورای مرکزی صنفی برای اطلاع رسانی در زمینه مسائل صنفی.

bullet فصل چهارم: انتخابات و سایر مقررات

ماده 18 - هیأت اجرایی برگزاری انتخابات متشکل از سه نفر از کارمندان می‏باشد که توسط مجمع عمومی نمایندگان انتخاب شده و اقدام به برگزاری انتخابات می‏کنند.
تبصره 20 : اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‏توانند نامزد همان انتخابات شوند.
تبصره 21: فرآیند انتخاب نمایندگان صنفی واحدها حداقل یک ماه قبل از پایان مهلت مقرر (2 سال) از طریق فراخوان عمومی، ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورا و احراز شرایط نامزدها شروع می‏شود.
تبصره 22: احراز شرایط و صلاحیت بر عهده هیأت اجرایی انتخابات است.
تبصره 23: هیأت اجرایی انتخابات، مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات احتمالی انتخابات است.
ماده 19- برگزاری انتخابات تکمیلی برای ترمیم اعضای ارکان شورا بر اساس مفاد اساسنامه بلامانع است.
ماده 20- مقررات جلسات مجمع عمومی نمایندگان:
جلسات مجمع عمومی نمایندگان هر سه ماه یک بار تشکیل می‏شود.
تبصره 24: جلسه فو‏ق‏العاده مجمع عمومی نمایندگان به درخواست یک سوم از اعضای مجمع عمومی نمایندگان و یا به درخواست نصف به‏علاوه یک اعضای شورای مرکزی صنفی تشکیل می‏شود.
ماده 21- جلسات مجمع عمومی نمایندگان با حضور نصف به‏علاوه یک اعضا رسمیت می‏یابد و مصوبات آن منوط به احراز اکثریت نسبی (نصف به‏علاوه یک) آرای حاضران در جلسه است.
تبصره 25: در صورتی که در فراخوان اول مجمع عمومی نمایندگان، تعداد حاضران به حد نصاب (نصف به‏علاوه یک) نرسد، جلسه بعدی که یک هفته بعد تشکیل خواهد شد، با هر تعداد رسمیت خواهد یافت. در این صورت ملاک تصمیم گیری، اکثریت نسبی (نصف به‏علاوه یک) آرای حاضران است.
تبصره 26: هر گونه تغییرات و اصلاح اساسنامه شورای صنفی کارمندان با رأی اکثریت سه چهارم اعضاء و هماهنگی دفتر حقوقی دانشگاه در جهت انطباق با قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده 22- طرح‏ها و پیشنهادهایی در مجمع عمومی نمایندگان قابل بررسی است که مورد تأیید یک پنجم اعضا باشد و یا از طریق شورای مرکزی صنفی و به صورت مکتوب به هیأت رییسه مجمع عمومی نمایندگان ارائه شود.
ماده 23- هر یک از اعضای مجمع عمومی نمایندگان در جلسات دارای یک رأی است. هر یک از اعضای مجمع عمومی نمایندگان می‏توانند وکالت فقط یک عضو دیگر را به‏ صورت کتبی برای جلسه معین بر عهده بگیرد.
استعفا و استیضاح:
ماده 24- استعفای اعضای شورای مرکزی صنفی دانشگاه با ارائه دلایل توجیهی باید مورد تأیید اکثریت نسبی (نصف به‏علاوه یک) اعضای مجمع عمومی نمایندگان قرار گیرد.
ماده 25- در اولین جلسه بعد از استعفای اعضا و در صورت نبودن اعضای علی‏البدل، مجمع عمومی نمایندگان نسبت به انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی صنفی اقدام می‏کند.
ماده 26- استیضاح عضو یا اعضای شورای مرکزی صنفی حداقل به درخواست یک سوم اعضای مجمع عمومی نمایندگان، قابل طرح در مجمع عمومی نمایندگان است. پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیه عضو، استیضاح و برکناری عضو با نصف به‏علاوه یک آرای اعضای مجمع عمومی نمایندگان صورت می‏پذیرد.
تبصره 27: عدم حضور استیضاح شونده مانع از برگزاری جلسه استیضاح تصمیم گیری مجمع عمومی نمایندگان نمی‏شود.
ماده 27- مرجع حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات:
مرجع رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف بین نمایندگان صنفی واحد و شورای مرکزی صنفی دانشگاه، مجمع عمومی نمایندگان صنفی کارمندان دانشگاه است.
ماده 28- مرجع حل اختلاف بین شورای مرکزی صنفی دانشگاه و مدیران دانشگاه، هیأت رییسه دانشگاه است.
ماده 29- بودجه و اعتبارات:
شورای صنفی دانشگاه جهت تأمین هزینه برنامه‏های خود واجرای طرح‏های پیشنهادی واحدها که در جلسه مجمع عمومی نمایندگان به تصویب رسیده است، ضمن بهره‏گیری از بودجه اختصاص یافته از طرف هیأت رییسه دانشگاه می‏تواند از سایر نهادها و مراکز خارج از دانشگاه نیز به گونه‏ای که با ارزش‏های دانشگاه و شأن مستقل این شورا مغایر نباشد، مطابق آیین‏نامه مالی و معاملاتی دانشگاه استفاده کند.
ماده 30- ارائه تراز مالی شورای مرکزی صنفی دانشگاه بر عهده رییس شورا یا مسؤول امور مالی است که باید به تأیید مجمع عمومی نمایندگان برسد.
ماده 31- رئیس شورای مرکزی نسخه ای از تراز مالی مصوب مجمع عمومی نمایندگان به همراه گزارش عملکرد سالانه شورا را برای مدیریت دانشگاه ارسال می نماید.
ماده 32- این اساسنامه در یک مقدمه، چهار فصل،32 ماده، 38 بند و 27 تبصره در جلسات مورخ 11/3/93، 5/3/93، 4/3/93و 28/2/93 توسط هیأت مؤسس و کمیته بازنگری مورد تدوین قرار گرفت و به سمع و نظر کلیه کارمندان دانشگاه رسید و پس از نظرخواهی از کلیه کارمندان دانشگاه در مردادماه 1393 به هیأت رییسه محترم دانشگاه ارائه گردید.

bullet اساسنامه شورای صنفی کارمندان دانشگاه تربیت مدرس