فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 24
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 52
فرم پيشهاد/ايده SBDC مشترک 47
فرم طرح جامع SBDC مشترک 25
فرم پيشرفت پروژه SBDC مشترک 12
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1) مشترک 21
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2) مشترک 14
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 22
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 26
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 102
نمونه قرارداد مشترک 50
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 66
آئین‌نامه اجرایی مشترک 25
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 14
فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390 مشترک 3
فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي هیات علمی 30