معرفی


 

دانشکده حقوق در سال 1391 تأسیس گردیده است. با عنایت به اینکه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مرکز دانشگاهی ویژه تحصیلات تکمیلی از موقعیت و جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزشی و پژوهشی کشور برخوردار است، گروه‌های مختلف حقوق همواره درصدد بوده‌اند که برنامه‌ریزی‌های خود را معطوف به توسعه و تقویت آموزش و پژوهش به ویژه در انجام رساله‌های دکتری نمایند. در این جهت انجام مطالعات میدانی به منظور سنجش اصول و موازین قانونی و حقوقی در رسیدگی‌های قضایی همواره سرلوحه کارهای تحقیقاتی بوده است.

اهداف و برنامه‌های دانشکده حقوق:
  • متناسب کردن نظام آموزش کشور
  • پایه‌گذاری فعالیت‌های گروهی و تقویت مهارت‌های دانشجویان
  • توسعه دامنه فعالیت‌های پژوهشی و فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم برای پژوهش‌های مورد نیاز کشور به گونه‌ای که با توانمند سازی دانشجویان برای انجام قضاوت‌های اعتماد‌‌پذیر و سنجیده، درک و فهم عمیقی از عدالت و شیوه‌های تحقق آن به ویژه با لحاظ آموزه‌های اسلامی و دستاوردهای تطبیقی حاصل گردد.