جدیدترین اخبار
اعلام فهرست مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399
فهرست اسامی دانشجویان مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد. 1دی1399
نحوه پاسخگویی غیرحضوری مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه
نحوه پاسخگویی غیرحضوری مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه تا اطلاع ثانوی اعلام گردید. 27آبان1399
گروه دوم واتس اپ دانشجویان پردیس دانشگاهی
پردیس دانشگاهی گروه واتس آپ جهت عضویت دانشجویان را اعلام نمود. 21آبان1399