پذیرش یادگیری الکترونیکی


 

پذیرش دانشجو در رشته های غیرپزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته (یادگیری الکترونیکی) از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور انجام و پذیرفته شدگان برای ثبت نام به دانشگاه معرفی می شوند

bullet آئین نامه ها

bullet اخبار و اطلاعیه ها