اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
اطلاعیه
اطلاعیه
جلسه دفاع ازپایان نامه: آقای پیمان زمانزاده پاشابیگ، گروه حقوق مالکیت فکری
جنبه هاي مالكيت فكري اينترنت اشيا
3آذر1399
اطلاعیه
انتصاب مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده
انتصاب مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر محمود صادقی به عنوان مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق منصوب شد.
3آبان1399
اطلاعیه
اطلاعیه
جلسه دفاع ازپایان نامه: خانم محدثه زارع توانا، گروه حقوق عمومی
نظام حقوقي حل و فصل اختلافات درون دولتي؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و آفريقاي جنوبي
27مهر1399
اطلاعیه
اطلاعیه
جلسه دفاع ازپایان نامه: خانم فاطمه رحیمی، گروه حقوق خصوصی
حدود مسئوليت بيمه گر در برابر زيان ديده درسوانح رانندگي باتاكيدبرآراي قضايي
27مهر1399
دفاع
برگزاری نخستین جلسه دفاع و پیش دفاع بر خط دانشکده حقوق
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای میثم ایزدی ، گروه حقوق بین الملل
نخستین جلسه دفاع و پیش دفاع بر خط دانشکده حقوق برگزار شد
3تیر1399
دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع ازپایان نامه: آقای سید مهدی نبوی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
كنترل فعاليت¬هاي مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي در ايران
15بهمن1398
دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم سحر قبادی، گروه حقوق خصوصی
مطالعه تطبيقي آثار ورشكستگي بر داوري در حقوق ايران و آمريكا
15بهمن1398
دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای عليرضا شادان، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
بازنمايي رسانه اي جرايم عليه امنيت ملي و تاثير آن بر فرايند كيفري
15بهمن1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد بیگی حبیب ابادی، گروه حقوق خصوصی
تحليل نظريه ركنيت مديران شركتهاي تجاري (مطالعه تطبيقي در حقوق آلمان، انگلستان و ايران)
8بهمن1398
جلسه دفاع ازپایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نرگس قدیرلی، گروه حقوق بین الملل
مسئوليت اعضاي سازمان هاي بين المللي با تاكيد بر دكترين < حمايت برابر> در رويه ي ديوان اروپايي حقوق بشر
11دی1398
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای ایمان شاه بیگی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
رویکرد نظریه تنظیم گری پاسخ گو به مداخله های عدالت کیفری در جرایم علیه عفت عمومی در ایران
30آذر1398
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای کاظم کوهی اصفهانی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
نقل وانتقال سياست هاي كنترل جرم، با تاكيد برامكان بومی سازي مجازات های جايگزين حبس در سياست جنايی ايران
28آذر1398
جلسه دفاع ازپایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای آرمان ملکی، گروه حقوق بین الملل
تحليل حقوقي زمان شروع اشغال نظامي از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه بين المللي
24آذر1398
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد باهو، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
سياست كيفري ايران در قلمرو جرايم ارزي
24آذر1398
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
16مهر1398
اطلاعیه
اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نرگس بلوکی، گروه حقوق بین الملل
اصل رفتار ملي و نظام پرداخت يارانه ها
6مهر1398
جلسه دفاع ازپایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مژگان نعمتی ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کیفیت عدالت در دادگاه های کیفری ایران، با تاکید بر شاخص های پاسخ گویی و شفافیت
25شهریور1398
جلسه دفاع ازپایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سجاد اسفندیاری، گروه حقوق بین الملل
میان کنش اختیارات صلاحدیدی دادستان و شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی
25شهریور1398
جلسه دفاع ازپایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید امیر محمد ابوترابی، گروه حقوق بین الملل
دامنه حفظ امنیت ملی درپرتو اصل منع مداخله درامور داخلی دیگر دولت ها
25شهریور1398
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای عباس صراف صادقی، گروه حقوق خصوصی
مطالعه تطبيقي تغيير و تبديل موقوفات در حقوق ايران وعراق
23شهریور1398
اطلاعیه
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
15تیر1398
اطلاعیه
اطلاعیه
مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام خمینی از آثار علمی اساتید / دانشجویان حمایت به عمل می آورد
مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام خمینی از آثار علمی اساتید / دانشجویان حمایت به عمل می آورد
25خرداد1398
نشست
نشست
ارزیابی نحوه رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در انجمن علمی دانشجویی حقوق جزا و جرم‌شناسی
انجمن علمی دانشجویی حقوق جزا و جرم‌شناسی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، نشست تخصصی «ارزیابی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی» را برگزار کرد.
3بهمن1397
جلسه دفاع از رساله
اطلاعیه
جلسه دفاع از رساله: آقای حمید رضا عباسی منش، گروه حقوق خصوصی
حق وثیقه در اموال فکری و ارائه الگوی بهینه (مطالعه تطبیقی در الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال در مورد حقوق وثیقه در اموال فکری و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (ucc) و حقوق ایران
29دی1397
جلسه دفاع از پایان نامه
اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای نادر ناصری پیله درق، گروه حقوق بین الملل
"نقش استانداردها در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت جهت تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت"
20آذر1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم فاطمه حصارخانی، گروه حقوق خصوصی
مسئولیت بهره بردار پایانه های حمل و نقل کالا (مطالعه تطبیقی با کنوانسیون 1991 آنسیترال)
18آذر1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای حسن علی پور، گروه حقوق خصوصی
تعارض قوانین در معاملات با حق وثیقه (با مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپایی، راهنمای قانونگذاری آنسیترال وحقوق ایران)
22آبان1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم صدیقه جوان، گروه حقوق خصوصی
تحلیل و ارزیابی نظام دادرسی مدنی ایران از منظر تامین اصل دسترسی به دادگستری
21آبان1397
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد رضا حدادزاده نیری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
تحول کیفر اعدام درجرایم مواد مخدر و ارزیابی اثربخشی آن
28مهر1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نجمه حمزه زاده موسوی، گروه حقوق بین الملل
قتل هدفمند در مبارزه با تروریسم از منظر حقوق بین الملل
25شهریور1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسنعلی سازگار، گروه حقوق بین الملل
جایگاه و نقش قاضی اختصاصی (Ad-hoc) در دیوان بین المللی دادگستری
25شهریور1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید کرمی، گروه حقوق بین الملل
مسئولیت کیفری شرکت های فراملی در قبال نقض حقوق بشر
25شهریور1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه مردانه، گروه حقوق بین الملل
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات ارگا امنس در پرتو توسعه تدریجی حقوق بین الملل
24شهریور1397
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای حمید کبیری شاه آباد، گروه حقوق خصوصی
ارا ئه الگوي بهينه براي معاملات با وثيقه در مرحله تشكيل (مطلعه تطبيقي در قانون نمونه بانك بازسازي وتوسعه اروپايي (EBRD) ، راهنماي قانونگذاري آنسيترال در مورد معاملات با وثيقه و حقوق ايران)
23تیر1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد حسن کبگانی، گروه حقوق عمومی
حق دسترسی به مرجع دادرسی اساسی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
17تیر1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه الهیان، گروه حقوق بین الملل
ممنوعیت و محدودیت تولید سلاح های زیستی (بیولوژیکی در حقوق بین الملل معاصر)
17تیر1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابوذر نوریان، گروه حقوق عمومی
مفهوم قانون در مجلس اول مشروطه ایران
17تیر1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فرناز دزفولی اصل، گروه حقوق بین الملل
ممنوعیت مطلق اقدامات تلافی جویانه در حقوق مخاصمات مسلحانه
17تیر1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مریم ملک پور، گروه حقوق بین الملل
نقش سازمان ملل در ایجاد یک دولت با تاکید بر نقش شورای امنیت در قضیه فلسطین
17تیر1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سید محمدعلی تحریری گروه حقوق بین الملل
مطالعه تطبیقی عذر ضرورت در طرح های کمیسیون حقوق بین المللمربوط به مسئولیت دولت ها و مسئولیت سازمان های بین المللی
17تیر1397
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای همایون رضائی نژاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
فلسفه مسئولیت قراردادی
27خرداد1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سید حسین رجائی، گروه حقوق بین الملل
بررسی تاثیر کنوانسیون تجارت اسلحه بر کنترل تروریسم
29اردیبهشت1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای احمد رضا مبینی گروه حقوق بین الملل
کاربست اصل تناسب درداوری سرمایه گذاری بین المللی: مطالعه موردی رای ایکسید در دعوای شرکت اکسیدنتال علیه اکوادور در سال 2012
22اردیبهشت1397
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای حسین ناظریان، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
دسترسی زنان متهم به ارتکاب جرایم جنسی به عدالت در نظام کیفری ایران
19اردیبهشت1397
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه (رساله دکتری): آقای احمد قنادیان، گروه حقوق خصوصی
قاعده اعتبار تصمیمات تجاری مدیران شرکت های تجاری مطاله تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران
23اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد علیدادی، گروه حقوق عمومی
بررسی حقوقی اصول حاکم بر شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)
20اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فضه نصراللهی، گروه حقوق خصوصی
حریم خصوصی در روابط زوجین با مطالعه تطبیقی کشور ایران و آمریکا
20اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم شیرین بهروزی نژاد، گروه حقوق عمومی
رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران
20اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسن طیبی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
جایگاه اصل تناسب در تعیین کیفرهای ناظر بر جرم قاچاق موادمخدر در حقوق کیفری ایران
19اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نگین کریمی، گروه حقوق عمومی
سازوکارهای حقوقی کنترل فساد در معاملات دولتی در ایران
19اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای علی پاشایی گنبری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
نقش وکلای دادگستری در میانجیگیر راجع به جرایم علیه حقوق مالکانه
14اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای رضا ملک پور بزنجانی، گروه حقوق خصوصی
تحلیل فقهی مسئولیت مدنی سازمان بهزیستی ناشی از وظایف قانونی آن در برابر محجورین
13اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مهدی ظرافتیان، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
ارزش اثباتی اقرار در حقوق ایران
12اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای امیر رضا قطبی، گروه حقوق بین الملل
دولت بودن جمهوری ترک قبرس شمالی از منظر حقوق بین الملل
9اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا حبیبی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
ارزیابی اثربخشی پاسخ های کیفری و ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان
6اسفند1396
دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم پرستو هیودی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
مبانی و آثار نظام درجه بندی کیفرها در جرایم تعزیری
6اسفند1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای احسان اردمه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کارکرد سازوکارهای ترمیمی در فرایند تعقیب کیفری ایران
24بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای ابراهیم رجبی تاج امیر، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
ساز و کارهای رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در جریان بازجویی ضابطان دادگستری
24بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم وحیده هاشمی، گروه حقوق عمومی
تحلیل رویه قضایی دیوان عدالت اداری درقلمرو حقوق بانکی
18بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم اسماء جرفی، گروه حقوق خصوصی
مسئولیت حقوقی مدیران شرکت های تجاری راجع به اسناد تجاری شرکت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)
15بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید رضا کریمی اره کمری، گروه حقوق عمومی
انتقال قراردادهای پیمانکاری دولتی؛ شرایط و آثار
15بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابراهیم جعفری منور، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
ارزیابی نظام تعقیب کیفری جرایم اقتصادی در پرتو اصول و موازین تعقیب کیفری کارامد
14بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ساناز رشیدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل جرم شناختی آزار جنسی زنان در نهادهای عدالت کیفری
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای عباس معتمد، گروه حقوق عمومی
سازوکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست در طرحهای عمرانی
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا سبزی، گروه حقوق عمومی
اصل شفافیت در نظام دادرسی اداری ایران با تأکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری
11بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای عباس اسدی، گروه حقوق خصوصی
تاثير حقوق اساسي در حقوق قراردادها (با تاكيد بر رويه قضايي)
10بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم سیده ام البنین حسینی، گروه حقوق خصوصی
دعوای حقوقی استرداد دارایی های نامشروع به منظور مبارزه با فساد اقتصادی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا و ارائه الگوی بهینه
10بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهناز دادرس خالدی ، گروه حقوق عمومی
ماهیت، شرایط و آثار قرارداد کار
3بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم هاجر زیبایی، گروه حقوق خصوصی
مقایسه ی قواعد حاکم بر اجرای تعهدات پولی و غیر پولی(مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
1بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: ایمان پردل، گروه حقوق عمومی
سازوکارهای کنترل فرارمالیاتی در حقوق ایران
24دی1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: امین آقایی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
حمایت از منافع عمومی در نظام تعقیب کیفری ایران
12دی1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: مرتضی عارفی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر
12دی1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: رسول کشکولی، گروه حقوق خصوصی
مباني حقوقي وآثار تسرّي داوري نسبت به اشخاص ثالث با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران ،فرانسه و ايالات متحده آمريكا
28آذر1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهران سهیلی پور، گروه حقوق بین الملل
چگونه بهتر بنویسیم
23آبان1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بشیر نظری، گروه حقوق عمومی
تأثیر احزاب در ایجاد دولت پاسخگو
10آبان1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی علی داده ده کهنه، گروه حقوق خصوصی
امکان اعتراض به رای داور به علت عدم رعایت قانون حاکم
2آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یوسف محمدیان پهنوار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل کیفر شناختی خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید نادری فارسانی، گروه حقوق خصوصی
مطالعه ی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق ایران و انگلیس
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد اسدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کاربرد سازو کارهای ترمیمی در جرایم پزشکی
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زینب چهاردولی اشاقی، گروه حقوق بین الملل
چالش های اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه در بازی های رایانه ای
14شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ملیحه خلیلی بشنیغان،گروه حقوق عمومی
تعدیل در قرارداد پیمانکاری دولتی در رویه قضایی و اداری ایران
13شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای اتابک داوری القو، گروه حقوق مالکیت فکری
نظام رسیدگی و رویه شورای حل و فصل اختلافات تریپس
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابوذر جوهری، گروه حقوق مالکیت فکری
حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا زینتی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل نظام دادرسی ناظر بر جرایم اشخاص حقوقی
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا طالبی، گروه حقوق عمومی
نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی با تأکید بر حوزه های عمومی و خصوصی
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید نیرومند، گروه حقوق مالکیت فکری
تحلیل آثار حقوقی ناشی از استفاده سازمان های پخش رادیو تلویزیونی از آفرینش های فکری پدید آورندگان و صاحبان حقوق مرتبط
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا رضوانی، گروه حقوق خصوصی
تعین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی با تاکید بر رویه قضایی
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا فائزی، گروه حقوق خصوصی
نظام حقوقی سرپرستی اطفال بد سرپرست با تأکید بر رویه قضایی
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه لشگری، گروه حقوق عمومی
نگاه تطبیقی بر اصل شفافیت در قراردادهای اداری ایران و اتحادیه اروپا
8شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یونس صیدی، گروه حقوق بین الملل
مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص جنگجویان خارجی شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی
25تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهسا رحمانی اصل، گروه حقوق خصوصی
شرایط و آثار حقوقی واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای فرهنگ کاکاوند، گروه حقوق بین الملل
چالشهای حقوق قابل اجرا در دیوان بین المللی کیفری و جایگاه حقوق بشر در آنها
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سپیده درخشان، گروه حقوق مالکیت فکری
حمایت از علامت تجاری ثبت نشده در رویه قضایی ایران و انگلستان
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید برخورداری، گروه حقوق عمومی
جایگاه حقوقی و سازو کارهای پاسخگویی دادستان
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سیما طغرلی، گروه حقوق خصوصی
مقایسه رسیدگی به اصالت ادله الکترونیکی و ادله کتبی
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فرزانه فضائلی،گروه حقوق بین الملل
ضمانت اجرای کیفری منع سخنان تنفر آمیز در اسناد و رویه بین المللی
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهران سهیلی پور گروه حقوق بین الملل
تحلیل ماهیت حقوقی و آثار اجبار در ارتکاب جنایات بین المللی با تاکید به رویه قضایی بین المللی
27خرداد1396
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقای آرمان صفاپور ، گروه حقوق مالکيت فکری
عنوان: حقوق و تکاليف طرفين قرارداد توزيع نسبت به حقوق مالکيت فکری موضوع قرارداد
25اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم سميه خليق آذر، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان: جايگاه شخص ثالث در دعاوي کيفری
25اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم مهسا حمدالهی ، گروه حقوق عمومی
عنوان: بررسی نهاد دهياری در نظام حقوقی ايران
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم مهسا رضا قلی ، گروه حقوق بين الملل
عنوان: جايگاه بزه ديده به تقصير در عدالت کيفری بين المللی
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقاي يونس صيدِ، گروه حقوق بين الملل
عنوان: مسئوليت بين المللی دولت‌ها در خصوص جنگجويان خارجی شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه غيربين المللی
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم نسيم ملايی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان: مباني و آثار رضايت محکوم به قصاص در اهدای عضو در سياست کيفری ايران
4اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم حمزه لوييان، گروه حقوق عمومی
عنوان: اصول حقوقی ناظر بر تعيين عوارض محلی در رويه قضايی هيات ديوان عدالت اداری
30بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم الهام السادات شيخ الاسلام نوری، گروه حقوق خصوصی
عنوان: نظام حقوقی انتقال دريافتنیها در تجارت بين‌الملل
19بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقاي ابوالفضل شمس الديني زارچ، گروه حقوق خصوصي
عنوان: جانشين قضايي در حقوق خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
18بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم الهام السادات شيخ الاسلام نوري، گروه حقوق خصوصي
عنوان: نظام حقوقي انتقال دريافتي‌ها در تجارت بين‌الملل
18بهمن1395
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا فولادی، گروه حقوق خصوصی
عنوان: نظام حق اختراع مناسب برای ارتقای امنیت غذایی در افغانستان
17بهمن1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسین غنی‌ئی، گروه حقوق بین‌الملل
عنوان: سازوکارهای پایبندی دولتهای عضو به معاهدات بین‌المللی علیه فساد با تاکید بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
10بهمن1395
جلسه دفاع از رساله: آقای غلامحسین افراس، گروه حقوق خصوصی
عنوان رساله: ادغام شرکت های تجاری غیر سهامی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)
6بهمن1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسیم ملایی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی
عنوان پایان‌نامه:مبانی و آثار رضایت محکوم به قصاص در اهدای عضو در سیاست کیفری ایران
28دی1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرضیه رضایی، گروه حقوق خصوصی
عنوان پایان‌نامه: مطالعه تطبیقی دعاوی داوری ناپذیر در حقوق ایران، انگلیس و کشورهای عضو معاهده اوهادا
28دی1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرضا قربانی،گروه حقوق خصوصی
عنوان پایان‌نامه: مسئولیت مدنی ناشی از زیان به سلامت انسان با تأکید برآراء قضایی
28دی1395