متن کامل خبر


 
انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه سیاست

خلاصه خبر: پانزدهمین شماره فصلنامه سیاست با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی چاپ و منتشر شد.

نسبت امنیت فرهنگی و تمدن اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، چهار روایت جماعت گرایانه در فلسفه سیاسی معاصر و مقاله پروتستانیسم و روح روشنفکری از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.
لازم به ذکر است که شماره پاییز این نشریه با مدیر مسئولی حبیب رضا زاده در 123 صفحه منتشر شده است.

15 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 1041