متن کامل خبر


 
اسامي برگزيدگان رشته‌هاي شفاهی (حفظ و قرائت ترتیل) و رشته‌هاي كتبي جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان

خلاصه خبر:

bullet اسامي برگزيدگان رشته‌هاي شفاهی (حفظ و قرائت ترتیل) جهت حضور در مرحله سراسري (کشوری) سي و يكمين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان

ردیف نام ونام خانوادگی رشته آزمونی رتبه
1 بتول ابدال 20 جزء اول
2 مجیدرضا آخوندان 10 جزء دوم
3 ملیحه یعقوبی قرائت ترتیل سوم

bullet اسامي برگزيدگان رشته‌هاي كتبي جهت حضور در مرحله سراسري سي و يكمين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجویان

ردیف نام ونام خانوادگی رشته آزمونی
1 حمید پیرنجم الدین مفاهیم صحیفه سجادیه
2 علیرضا مولازاده حفظ موضوعی

4 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 4202