متن کامل خبر


 
آغاز به کار شورای هماهنگی دبیران کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی

خلاصه خبر: اولین نشست هماهنگی دبیران کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌های دانشگاه با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که روز پنجم اردی بهشت با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی در ساختمان خوارزمی برگزار شد دبیران کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی ۹ دانشکده ضمن ارایه گزارش عملکرد از فعالیت‌های دانشکده خود درباره چگونگی پیشبرد اهداف مشترک در سطح دانشگاه  تبادل نظر کردند.
در این نشست همچنین بر تمرکز زدایی و استفاده از توانمندی های دانشکده ها در پیشبرد فعالیت انجمن های علمی دانشجویی تاکید شد.

15 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 939