افراد


 
 • آتوما فروهی
 • معاون انتشارات دانشگاه
 • 82883276
 • رضا الوندی
 • متصدی فروش کتاب
 • مرسده برنجی
 • کارشناس (فرهنگی)
 • 3215
 • یعقوب پورمرادی
 • متصدی فروش کتاب
 • 3096
 • مصطفی جانجانی
 • ناظر چاپ
 • 4086
 • عیسی حیدری
 • مسئول دفتر
 • 3095
 • سمیه زهانی
 • صفحه‌آرا
 • 3094
 • فاطمه طالبی
 • متصدی امور دفتری
 • 4087
 • پریسا علمداری
 • کارشناس مجلات
 • 4192
 • فریبا کرمانی
 • کارشناس (فرهنگی)
 • 4088
 • لیلا نجفی زمان
 • کارشناس (فرهنگی)
 • 3754