متن کامل خبر


 
جلسه معارفه دانشجویان ورودی دانشکده حقوق با هیات رییسه و اعضای هیات علمی

خلاصه خبر: در نشست صمیمی هیات رئیسه و اعضای هیات علمی با دانشجویان ورودی دانشکده حقوق در سال 1397، برخی از مهمترین اهداف و برنامه¬های دانشگاه تربیت مدرس در تحقق برگزاری بهینه¬ی دوره¬های تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد تاکید قرار گرفت.

جلسه معارفه دانشجویان ورودی دانشکده حقوق با هیات رئیسه و اعضای هیات علمی
در نشست صمیمی هیات رئیسه و اعضای هیات علمی با دانشجویان ورودی دانشکده حقوق در سال 1397، برخی از مهمترین اهداف و برنامه های دانشگاه تربیت مدرس در تحقق برگزاری بهینه ی دوره ای تحصیلات تکمیلی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد تاکید قرار گرفت. در این نشست که در روز یکشنبه مورخ هشتم مهرماه سال جاری برگزار شد، ریاست محترم دانشکده حقوق بر اهمیت و جایگاه والای علم آموزی ورسالت مهم دانشگاه و دانشگاهیان برای تحقق این مهم تاکید فرمودند؛ همچنین در این نشست صمیمی معاونت محترم پژوهش و معاونت محترم آموزش دانشکده به طور دقیق برنامه ها و فرآیند امور پژوهشی و آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ی حقوق را تبیین نمودند. همچنین این فرصت فراهم گردید که هر یک از اعضای محترم هیات علمی به معرفی خود و بیان نکاتی در رابطه به بهبود و ارتقای آموزش و پژوهش بپردازند؛ سپس هر یک از دانشجویان ورودی ضمن معرفی خود، به بیان گرایش و مقطع تحصیلی خود پرداختند. شایان ذکر است که  پیرو طرح سوال از جانب برخی از دانشجویان ورودی، جلسه ی پرسش وپاسخ بسیار صمیمی نیز با هیات رئیسه ی محترم واعضای هیات علمی، پایان بخش این نشست بود. باعنایت به اذعان دانشجویان حاضردرجلسه در خصوص کارآمدی و اثربخشی این جلسه، امید آن می رود که برگزاری این جلسه، نوید بخش آغاز سال تحصیلی سرشار ازموفقیت باشد.
 
14 مهر 1397 / تعداد نمایش : 127