متن کامل خبر


 
اطلاعیه برگزاری دوره ی ایمنی

خلاصه خبر: به اطلاع دانشجویان دانشکده حقوق می رساند، شرکت در دوره ایمنی الزامی است.

اطلاعیه برگزاری دوره ی ایمنی 
به اطلاع دانشجویان دانشکده حقوق می رساند، دوره ی ایمنی در تاریخ ذیل برگزار خواهد شد:
تاریخ برگزاری: 1397/08/20 ساعت برگزاری: 9 صبح 
مکان برگزاری:  سالن مطهری، روبروی سلف سرویس دانشجویی
توجه فرمایید شرکت در دوره ایمنی برای دانشجویان الزامی است 
و در صورت عدم شرکت در دوره فوق، امکان ثبت پروپوزال در سامانه گلستان وجود ندارد و عواقب عدم ثبت پروپوزال در سامانه گلستان به عهده دانشجو خواهد بود.
 
11 مهر 1397 / تعداد نمایش : 87