متن کامل خبر


 
دست رسی زنان بزه دیده خشونت به عدالت در بلژیک

خلاصه خبر: دست رسی زنان بزه دیده خشونت به عدالت در بلژیک با حضور پرفسور:ایوو آرتسن و دکتر ماتیاس دبکر

17 مهر 1398 / تعداد نمایش : 15