دوره‌های تحصیلی


 

bulletدکتری

  bulletکارشناسی ارشد

  bullet مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی‌ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی


  برنامه كارشناسي ارشد رشته «حقوق جزا و جرم شناسی » شامل 32 واحد درسي بشرح زير است.
  الف: واحدهاي اجباري 20 واحد
  ب: واحدهاي اختياري 8 واحد
  د: پايان نامه 4 واحد
  جمع كل 32 واحد
  تبصره: با توجه به رشته تحصيلی دوره كارشناسي بر اساس نظر گروه آموزشي در صورت نياز براي داوطلبان دروس پيش نياز و جبراني مقطع كارشناسي تا سقف 12 واحد در نظر گرفته خواهد شد.
  برنامه دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی شامل 38 واحد درسي بشرح زير است.
  الف: واحدهاي اجباري 12 واحد
  ب: واحدهاي اختياري 6 واحد
  د: پايان نامه 18 واحد
  جمع كل 38 واحد
  تبصره: با توجه به رشته تحصيلی دوره كارشناسي ارشد بر اساس نظر گروه آموزشي در صورت نياز براي داوطلبان دروس پيش نياز و جبراني مقطع كارشناسي ارشد تا سقف 12 واحد در نظر گرفته خواهد شد.