جدیدترین اخبار
{f:tip}
جلسه دفاع از رساله: خانم سیما رزمجویی، گروه فرآوری مواد معدنی
توسعه مدل دنباله روی ذرات در سلول فلوتاسیون مکانیکی 1 خرداد 1397
{f:tip}
تمدید مهلت بارگزاری مدارک بن کارت کتاب نمایشگاه از طریق سامانه جامع گلستان
تمدید مهلت بارگزاری مدارک بن کارت کتاب نمایشگاه از طریق سامانه جامع گلستان 1 خرداد 1397
{f:tip}
نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب
معاونت پژوهشی و فناوری طی اطلاعیه‌ای نحوه دریافت هزینه بن کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب را منتشر کرد.3 ارديبهشت 1397
{f:tip}
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396
دایر بودن کلیه کلاس های درس در هفته آخر اسفند 1396 20 اسفند 1396
{f:tip}
جلسه دفاع از رساله: خانم مژگان کرماجانی، گروه شناسایی و انتخاب
بررسی تاثیر ریزساختار فلز جوش بر رفتار شکست تحت بارگذاری فوق کم چرخه سیستم 9 اسفند 1396