اعضای شورا


 

bullet اعضای شورای مرکزی صنفی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه

نام و نام خانوادگی عنوان محل خدمت شماره داخلی
سید یوسف سنایی رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات 4310
محمد یوسفی نایب رییس دانشکده علوم پایه 3426-3476
فریبا حیدری دبیر
دانشکده علوم انسانی
4617
حسین مرادی
عضو
معاونت آموزشی
3063
ولی حاجی رضایی
عضو
معاونت فرهنگی و اجتماعی
3019
کریم سعادت
عضو
دانشکده مدیریت و اقتصاد
3682
اردشیر چنگیزی
عضو
معاونت دانشجویی
3788

bullet اعضای هیات رییسه مجمع عمومی نمایندگان

نام و نام خانوادگی عنوان محل خدمت شماره داخلی
بهروز پهلوان
رییس
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
3000
فرح مهربانی
دبیر
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
3158
علیرضا جابری
منشی
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
2020