متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
آئین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی Policy سایر
آئین‌نامه‌تأسیس‌ و‌ فعالیت‌ انجمن‌ها و‌اتحادیه‌های‌‌ انجمن‌های‌ علمی‌ دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی Policy سایر
آئین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل اجرایی جشنواره ملی حرکت (ویژه دستاوردها و آثار انجمن‌های علمی دانشجویی) Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی Scope سایر
آئین‌نامه‌های تشکل‌های دانشجویی Scope دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی Scope استاد
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان Scope سایر
شیوه‌نامه بررسی مستندات ماده 1 آئین‏‌نامه در کمیسیون تخصصی ماده 1 Scope استاد
تبیین ماده 1 آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی Scope استاد
آئین‌نامه استاد مشاور فرهنگی Social استاد
آئين‌نامه داخلی استفاده از تسهيلات دانشجويی در قبال انجام خدمات (قرارداد کار دانشجويی) Social دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه اجرای بازدیدهای علمی انجمن‌های علمی دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تبلیغات برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر