متن کامل خبر


   
  طرح سربازی دانش‌آموختگان دکترا و کارشناسی ارشد

  خلاصه خبر: بر اسـاس توافق نامه فی مابین وزارت عتف و وزارت دفاع، مقرر گردیـد تعـدادي از سـربازان دانش آموخته، در آزمایشـگاه هـا بکـار گرفته شونـد

  رؤساي محترم دانشـگاهها، پژوهشگاهها، پاركهاي علم و فناوري و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري
  با سلام،
  بر اسـاس توافق نامه فی مابین وزارت عتف و وزارت دفاع، مقرر گردیـد تعـدادي از سـربازان دانش آموخته، در آزمایشـگاه هـا بکـار گرفته شونـد. به پیوست نـامه ریـاست محترم مؤسسـه آموزشــی و تحقیقـاتی صـنایع دفـاعی، مبنی بر معرفی تعـداد محـدودي از فـارغ التحصـیلان کارشناسی ارشد و دکتري براي مرحله شروع اجراي طرح ایفاد می شود.
  مقتضـی است دستور فرمائید حداکثر تا تاریخ 23/2/96، افراد متقاضی واجد شرایط به دفترش حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوري وزارت عتف معرفی شوند
  شرایط
  23 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 2013