متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه الهیان، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: ممنوعیت و محدودیت تولید سلاح های زیستی (بیولوژیکی در حقوق بین الملل معاصر)

 
ارائه کننده: خانم فاطمه الهیان
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:"ممنوعیت و محدودیت تولید سلاح های زیستی (بیولوژیکی در حقوق بین الملل معاصر) " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محسن عبدالهی
2- استاد مشاور دکتر علی مشهدی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر هیبت الله نژندی منش
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
مکان: سالن شورا
تاریخ:1397/04/13
ساعت: 12-10
 
17 تیر 1397 / تعداد نمایش : 316