متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فرناز دزفولی اصل، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: ممنوعیت مطلق اقدامات تلافی جویانه در حقوق مخاصمات مسلحانه

 
ارائه کننده: خانم فرناز دزفولی اصل
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" ممنوعیت مطلق اقدامات تلافی جویانه در حقوق مخاصمات مسلحانه " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر پوریا عسکری
2- استاد مشاور دکتر سعید ملک زاده
3- استاد ناظر (داخلی) دکترحسن سواری
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر هیبت الله نژندی منش
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حسن سواری
مکان: سالن شورا
تاریخ: 1397/04/13
ساعت: 18-16
 
17 تیر 1397 / تعداد نمایش : 326