متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد علیدادی، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: بررسی حقوقی اصول حاکم بر شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)

 
ارائه کننده: آقای محمدعلیدادی
گرايش: حقوق عمومی  
عنوان پایان نامه:" بررسی حقوقی اصول حاکم بر شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ولی رستمی
2- استاد مشاور دکتر ابراهیم عزیزی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر مرتضی نجابت خواه
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ:1396/12/22
ساعت: 14-12/30
 
20 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 1122