متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فضه نصراللهی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: حریم خصوصی در روابط زوجین با مطالعه تطبیقی کشور ایران و آمریکا

 
ارائه کننده: خانم فضه نصراللهی
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" حریم خصوصی در روابط زوجین با مطالعه تطبیقی کشور ایران و آمریکا" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدباقرپارساپور
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر عزت السادات میرخانی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/22
ساعت: 10-8 صبح
 
20 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 382