متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابوذر نوریان، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: مفهوم قانون در مجلس اول مشروطه ایران

                                    
ارائه کننده: آقای ابوذر نوریان
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:"مفهوم قانون در مجلس اول مشروطه ایران " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر سید ناصر سلطانی
2- استاد مشاور دکتر محمد جلالی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حسن سواری
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر ولی رستمی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حسن سواری
مکان: سالن شورا
تاریخ:1397/04/12
ساعت: 14
 
17 تیر 1397 / تعداد نمایش : 340