متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مریم ملک پور، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: نقش سازمان ملل در ایجاد یک دولت با تاکید بر نقش شورای امنیت در قضیه فلسطین

                                    
ارائه کننده: خانم مریم ملک پور
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" نقش سازمان ملل در ایجاد یک دولت با تاکید بر نقش شورای امنیت در قضیه فلسطین" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر حسن سواری
2- استاد مشاور دکتر هیبت الله نژندی منش
3- استاد ناظر (داخلی) دکترحوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر ستار عزیزی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکترحوریه حسینی اکبرنژاد
مکان: سالن شورا
تاریخ: 1397/04/13
ساعت: 16-14
 
17 تیر 1397 / تعداد نمایش : 208