متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سید محمدعلی تحریری گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: مطالعه تطبیقی عذر ضرورت در طرح های کمیسیون حقوق بین المللمربوط به مسئولیت دولت ها و مسئولیت سازمان های بین المللی

                                   
ارائه کننده: آقای سید محمدعلی تحریری
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" مطالعه تطبیقی عذر ضرورت  در طرح های کمیسیون حقوق بین المللمربوط به مسئولیت دولت ها  و مسئولیت سازمان های بین المللی" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر حسن سواری
2- استاد مشاور دکتر ستار عزیزی
3- استاد ناظر (داخلی) دکترحوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر هیبت الله نژندی منش
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکترحوریه حسینی اکبرنژاد
مکان: سالن شورا
تاریخ:1397/04/13
ساعت: 20-18
 
17 تیر 1397 / تعداد نمایش : 149