متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای همایون رضائی نژاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

خلاصه خبر: فلسفه مسئولیت قراردادی

 
ارائه کننده: آقای همایون رضائی نژاد
رشته: حقوق خصوصی
 عنوان پایان نامه : " فلسفه مسئولیت قراردادی" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي
1_ استاد راهنمای اول دکترسید مصطفی محقق داماد استاد
2_ استاد راهنمای دوم - -
3_ استاد مشاور اول دکتر مرتضی شهبازی نیا دانشیار
4_ استاد مشاور دوم دکتر حسن بادینی دانشیار
5_ استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد عیسائی تفرشی استاد
6_ استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب استادیار
7_ استاد ناظر (خارجی) دکتر حسن جعفری تبار دانشیار
8_استاد ناظر(خارجی) دکتر مهرزاد ابدالی دانشیار
9_ نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب استادیار
 مکان: سالن عدالت
تاریخ: 1397/03/30
ساعت: 12-10
 
27 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 370