متن کامل خبر


 
اعلام زمان ارزشیابی دانشجویان درنیمسال جاری

خلاصه خبر: به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تاریخ ارزشیابی دروس آموزشی نیمسال جاری از 1397/03/12الی1397/03/23می باشد.

  
تاریخ ارزشیابی دروس نیمسال جاری 
 
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تاریخ ارزشیابی دروس آموزشی نیمسال جاری از 1397/03/12 الی 1397/03/23 می باشد.
 
-تاریخ فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و دانشجویانی که در این بازه زمانی ارزشیابی خود را انجام ندهند اجازه حضور در جلسه امتحان را پیدا نخواهند کرد.
 
اداره آموزش و پژوهش دانشکده
5 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 149