متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای احمد رضا مبینی گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: کاربست اصل تناسب درداوری سرمایه گذاری بین المللی: مطالعه موردی رای ایکسید در دعوای شرکت اکسیدنتال علیه اکوادور در سال 2012

 
                                    
ارائه کننده: آقای احمدرضا مبینی
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:"کاربست  اصل تناسب درداوری سرمایه گذاری بین المللی: مطالعه موردی رای ایکسید در دعوای شرکت اکسیدنتال علیه اکوادور در سال 2012 " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر پوریا عسگری
2- استاد مشاور دکتر حسن سواری
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر سید قاسم زمانی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
مکان: سالن شورا دانشکده حقوق
تاریخ: 1397/02/23
ساعت: 17
 
22 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 390