متن کامل خبر


 
کارگاه روش تحقیق

خلاصه خبر: قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه گرایشها

 
کارگاه روش تحقیق
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه گرایشها
کارگاه روش تحقیق مرحله دوم روز شنبه 1397/02/08ساعت 12-9 در
 سالن عدالت دانشکده توسط آقای  دکترموسوی مجاب برگزار می گردد. 
حضورکلیه دانشجویان در این کارگاه الزامی می باشد.
اداره پژوهش دانشکده حقوق
 
8 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 258