متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم شیرین بهروزی نژاد، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران

ارائه کننده: خانم شیرین بهروزی نژاد
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر جوادتقی زاده
2- استاد مشاور دکتر غزاله فریدزاده
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حسن سواری
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر بیژن عباسی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حسن سواری
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/22
ساعت:12-10/30
 
20 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 418