متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم نگین کریمی، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: سازوکارهای حقوقی کنترل فساد در معاملات دولتی در ایران

 
ارائه کننده: خانم نگین کریمی
گرايش: حقوق عمومی  
عنوان پایان نامه:" سازوکارهای حقوقی کنترل فساد در معاملات دولتی در ایران" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ولی رستمی
2- استاد مشاور دکتر ابراهیم موسی زاده
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر ایرج حسینی صدرآبادی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/19  
ساعت: 10-08
 
19 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 229