متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای علی پاشایی گنبری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: نقش وکلای دادگستری در میانجیگیر راجع به جرایم علیه حقوق مالکانه

 
                                   
ارائه کننده: آقای علی پاشایی گنبری
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" نقش وکلای دادگستری در میانجیگیر راجع به جرایم علیه حقوق مالکانه" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر سید درید موسوی مجاب
2- استاد مشاور دکتر محمود صابر
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد فرجیها
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر امیرحسن نیازپور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمد جعفرحبیب زاده
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/14
ساعت: 19-17 
 
14 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 287