متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای رضا ملک پور بزنجانی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: تحلیل فقهی مسئولیت مدنی سازمان بهزیستی ناشی از وظایف قانونی آن در برابر محجورین

 
ارائه کننده: آقای رضا ملک پور بزنجانی
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" تحلیل فقهی مسئولیت مدنی سازمان بهزیستی ناشی از وظایف قانونی آن در برابر محجورین" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ابراهیم عزیزی
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر محمود کاظمی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ:1396/12/13
ساعت: 18-16 
 
13 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 263