متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای مهدی ظرافتیان، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: ارزش اثباتی اقرار در حقوق ایران

 
ارائه کننده: آقای مهدی ظرافتیان
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" ارزش اثباتی اقرار در حقوق ایران" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدجعفرحبیب زاده
2- استاد مشاور دکتر محمودصابر
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر سیددریدموسوی مجاب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر محمدمهدی ساقیان
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر سیددریدموسوی مجاب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/12
ساعت: 11-9 صبح
 
12 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 297