متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا حبیبی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: ارزیابی اثربخشی پاسخ های کیفری و ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: خانم رویا حبیبی
گرايش: حقوق جزا وجرم شناسی
عنوان پایان نامه:" ارزیابی اثربخشی پاسخ های کیفری و ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدفرجیها
2- استاد مشاور دکتر محمودصابر
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر سید درید موسوی مجاب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر امیرحسن نیازپور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمدجعفرحبیب زاده
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/07
ساعت: 13/30-11/30
 
6 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 328