متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای ابراهیم رجبی تاج امیر، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

خلاصه خبر: ساز و کارهای رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در جریان بازجویی ضابطان دادگستری

 
ارائه کننده: آقای ابراهیم رجبی تاج امیر
رشته: حقوق کیفری و جرم شناسی
 عنوان پایان نامه : " ساز و کارهای رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در جریان بازجویی ضابطان دادگستری" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي
1- استاد راهنمای اول دکترعلی خالقی دانشیار
2- استاد راهنمای دوم - -
3- استاد مشاور اول دکتر محمدجعفرحبیب زاده استاد
4- استاد مشاور دوم دکترمحمودصابر استادیار
5- استاد ناظر (داخلی) دکترمحمدفرجیها دانشیار
6-استادناظر(داخلی) دکتر سیددرید موسوی مجاب استادیار
7- استاد ناظر (خارجی) دکتر جلیل امیدی استاد
8-استادناظر(خارجی) دکتر محمدبارانی استادیار
9- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکترسیددرید موسوی مجاب استادیار
 مکان: سالن عدالت دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/11/30  
ساعت: 16-13
 
24 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 540