متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم وحیده هاشمی، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: تحلیل رویه قضایی دیوان عدالت اداری درقلمرو حقوق بانکی

 
 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: خانم وحیده هاشمی
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" تحلیل رویه قضایی دیوان عدالت اداری درقلمرو حقوق بانکی"
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ابراهیم عزیزی
2- استاد مشاور دکتر ولی رستمی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمودصابر
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر مرتضی نجابت خواه
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمودصابر
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ:1396/11/18
ساعت: 16
 
18 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 469