متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم اسماء جرفی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: مسئولیت حقوقی مدیران شرکت های تجاری راجع به اسناد تجاری شرکت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: خانم اسما‌ء جرفی
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" مسئولیت حقوقی مدیران شرکت های تجاری راجع به اسناد تجاری شرکت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدعیسائی تفرشی
2- استاد مشاور دکتر مرتضی شهبازی نیا
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر صفربیگ زاده آروق
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/11/15
ساعت: 15-13 
 
15 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 575