متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ساناز رشیدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: تحلیل جرم شناختی آزار جنسی زنان در نهادهای عدالت کیفری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: خانم ساناز رشیدی
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" تحلیل جرم شناختی آزار جنسی زنان در نهادهای عدالت کیفری" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدفرجیها
2- استاد مشاور دکتر هاجر آذری
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمودصابر
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر روح الدین کرد علیوند
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمودصابر
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ:1396/11/14
ساعت: 8/30 صبح
 
14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 370