متن کامل خبر


 
جمعیت دانشجویی- مردمی امام علی(ع) و انجمن علمی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکنند

خلاصه خبر: نشست علمی تحلیل بزه دیده شناختی کودک آزاری در سکونتگاه فقیر نشین

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 396