متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای عباس معتمد، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: سازوکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست در طرحهای عمرانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: آقای عباس معتمد
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" سازوکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست در طرحهای عمرانی" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر مسعودفریادی
2- استاد مشاور دکتر محمدجلالی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حسن سواری
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حسن سواری
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/11/14
ساعت: 14/30-12/30
11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 361