متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا سبزی، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: اصل شفافیت در نظام دادرسی اداری ایران با تأکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: خانم رویا سبزی
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" اصل شفافیت در نظام دادرسی اداری ایران با تأکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدجلالی
2- استاد مشاور دکتر ولی رستمی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر مرتضی شهبازی نیا
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر مرتضی نجابت خواه
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر مرتضی شهبازی نیا
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/11/11
ساعت: 15-13 
 
11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 354