متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای عباس اسدی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: تاثير حقوق اساسي در حقوق قراردادها (با تاكيد بر رويه قضايي)

 
 جلسه دفاع از رساله دکتری
 
ارائه کننده: آقای  عباس اسدی
رشته: حقوق خصوصی
 عنوان پایان نامه : " تاثير حقوق اساسي در حقوق قراردادها (با تاكيد بر رويه قضايي) " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي
1- استاد راهنمای اول دکترمحمدباقرپارساپور دانشیار
2- استاد راهنمای دوم -
3- استاد مشاور اول دکتر مرتضی شهبازی نیا دانشیار
4- استاد مشاور دوم دکترحسن بادینی دانشیار
5- استاد ناظر (داخلی) دکترطیبه صاحب استادیار
6-استاد ناظر(داخلی) دکتر محمدعیسائی تفرشی استاد
7- استاد ناظر (خارجی) دکتر مهرزاد ابدالی دانشیار
8-استادناظر(خارجی) دکتر اسماعیل فرجی استادیار
9- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکترطیبه صاحب استادیار
 مکان: سالن عدالت دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/11/11
ساعت: 16-14
 
10 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 365