متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم سیده ام البنین حسینی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: دعوای حقوقی استرداد دارایی های نامشروع به منظور مبارزه با فساد اقتصادی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا و ارائه الگوی بهینه

 
 جلسه دفاع از رساله دکتری
 
ارائه کننده: خانم سیده ام البنین حسینی
رشته: حقوق خصوصی
 عنوان پایان نامه : " دعوای حقوقی استرداد دارایی های نامشروع به منظورمبارزه با فساد اقتصادی : مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا و ارائه الگوی بهینه " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي
1- استاد راهنمای اول دکترمحمدعیسائی تفرشی استاد
2- استاد راهنمای دوم -
3- استاد مشاور اول دکتر مرتضی شهبازی نیا دانشیار
4- استاد مشاور دوم -
5- استاد ناظر (داخلی) دکترمحمدباقرپارساپور دانشیار
6-استادناظر(داخلی) دکتر طیبه صاحب استادیار
7- استاد ناظر (خارجی) دکتر مهرزاد ابدالی دانشیار
8-استادناظر(خارجی) دکتر محمدمهدی حاجیان استادیار
9- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب استادیار
 مکان: سالن عدالت دانشکده حقوق
تاریخ:1396/11/14  
ساعت: 16-14
 
10 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 360