متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهناز دادرس خالدی ، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: ماهیت، شرایط و آثار قرارداد کار

 
ارائه کننده: مهناز دادرس خالدی
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه: ماهیت، شرایط و آثار قرارداد کار 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما محمدباقرپارساپور
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر آزاده السادات طاهری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورا دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/11/04
ساعت: 17-15/30عصر
 
3 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 373