متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم هاجر زیبایی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: مقایسه ی قواعد حاکم بر اجرای تعهدات پولی و غیر پولی(مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

ارائه کننده: خانم هاجر زیبایی
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" مقایسه ی قواعد حاکم بر اجرای تعهدات پولی و غیر پولی(مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما محمدباقرپارساپور
2- استاد مشاور -
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر علی انصاری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن عدالت دانشکده حقوق
تاریخ: 01/11/1396
ساعت: 16-14عصر
 
1 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 409