متن کامل خبر


 
دیدار اعضای کمیته حقوقی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با اعضای هیات علمی دانشکده حقوق

خلاصه خبر: گزارش دیدار اعضای کمیته حقوقی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی به دعوت معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، به منظور آشنایی با ماموریت در شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،جلسه مشترکی بین اعضای کمیته مذکور با اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در روز شنبه 1396/10/23 تشکیل گردید

 ابتدا جناب آقای دکتر شهبازی نیا رئیس دانشکده حقوق، به مدعوین محترم خیر مقدم عرض کردند. در ادامه جناب آقای دکتر موسوی دبیر کمیته حقوق شورای بررسی متون، در خصوص تاریخچه، ماموریت و اقدامات انجام شده توسط شورای بررسی متون و نمره ارزیابی متون و کتب علوم انسانی، گزارشی ارائه کردند. سپس جناب آقای دکتر کریمی مطهر، دبیر شورای بررسی متون، توضیحات تکمیلی در خصوص وظایف و عملکرد شورا ارائه کردند. پس از آن جناب آقای دکتر شهبازی نیا دو پیشنهاد ارائه کردند. اول گنجاندن بخش نقد دانشجویی کتب و برگزاری نشست هایی با این مضمون با حضور دانشجویان، اساتید و نویسندگان . دوم به کارگیری مجامع حرفه ای و نقد آثار از منظر کاربردی. سپس سایر همکاران نظرها،پیشنهادات و سوالات خود را در خصوص وظایف و عملکرد شورای بررسی متون مطرح کردند و تناسب با موضوع، نمایندگان شورای بررسی متون به آن پاسخ دادند. در ادامه جناب آقای دکتر موسوی، پیشنهاد دادند موضوع آینده پژوهی یا آینده نگاری در علم حقوق مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ابتدا جناب آقای دکتر شهبازی نیا، نظرات خود را در خصوص آینده آموزش و پژوهش حقوقی کشور ارائه کردند به اعتقاد ایشان شکل عمده نظام آموزشی و پژوهشی حقوقی کشور، به سطح مبنا و عدم تعیین ارزش های برتر در نظام حقوقی باز می گردد. کشور، تقریباً تبدیل به وارد کننده مطلق نهادهای خارجی تبدیل شده است. ضعف عمده حقوقی در بخش آموزشی نیز اشتغال همزمان اساتید دانشگاه در چندین شغل است مشکل دیگر، بی توجهی به مسائل روز و عدم به روز رسانی سرفصل ها و برنامه های درسی و عدم ارتباط دانشگاهها با مراکز حرفه ای و قضائی است.
در ادامه، کلیه همکاران حاضر در جلسه، نظرات خود را در خصوص وظایف و عملکرد شورای بررسی متون و موضوع آینده پژوهی در حقوق مطرح کردند.
 
30 دی 1396 / تعداد نمایش : 447