متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری: امین آقایی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

خلاصه خبر: حمایت از منافع عمومی در نظام تعقیب کیفری ایران

 
 جلسه دفاع از رساله دکتری
ارائه کننده: آقای امین آقایی
رشته: حقوق کیفری و جرم شناسی
 عنوان پایان نامه : " حمایت از منافع عمومی در نظام تعقیب کیفری ایران" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي
1- استاد راهنمای اول دکترمحمود صابر استادیار
2- استاد راهنمای دوم - -
3- استاد مشاور اول دکتر محمدجعفرحبیب زاده استاد
4- استاد مشاور دوم دکترمحمد فرجیها دانشیار
5- استاد ناظر (داخلی) دکترسید درید موسوی مجاب استادیار
6-استادناظر(داخلی) دکتر ولی الله رستمی دانشیار
7- استاد ناظر (خارجی) دکتر حسنعلی مؤذن زادگان دانشیار
8-استادناظر(خارجی) دکتر علی خالقی دانشیار
9- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکترسیددرید موسوی مجاب استادیار
مکان: سالن شورا دانشکده
تاریخ: 1396/10/13
ساعت: 14-16
 
12 دی 1396 / تعداد نمایش : 866