متن کامل خبر


 
زمان ارزشیابی دروس نیمسال جاری

خلاصه خبر: زمان ارزشیابی دروس نیمسال جاری از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ می باشد.

 
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند
زمان ارزشیابی دروس نیمسال جاری از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ می باشد.
4 دی 1396 / تعداد نمایش : 195