متن کامل خبر


 
مراسم تودیع آقای دکتر محمد باقر پارساپور معاون سابق آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق برگزار شد

خلاصه خبر: درجلسه ای با حضور ریاست محترم دانشکده حقوق و اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشکده حقوق در تاریخ 1396/09/29 مراسم تودیع جناب آقای دکتر محمد باقر پارساپور برگزار شد.

 
درجلسه ای با حضور ریاست محترم دانشکده حقوق و اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشکده حقوق در تاریخ 1396/09/29 مراسم تودیع جناب آقای دکتر محمد باقر پارساپور برگزار شد. در این جلسه اززحمات و مساعی های دکتر محمد باقر پارساپور در زمان تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق تقدیر و تشکر به عمل آمد و معاونان جدید آموزشی و پژوهشی به ترتیب جناب آقایان دکتر محمود صابر و دکتر محمد جعفر حبیب زاده معارفه شدند.
 
29 آذر 1396 / تعداد نمایش : 464